Změny při živnostenském oprávnění

Každý den nás může potkat spousta nečekaných situací, které mohou ovlivnit osobní, i pracovní životy. Co když ale jste OSVČ a nějaká nečekaná situace se začne týkat i Vás? Jaké tedy jsou možnosti změn u živnostenského oprávnění?

Přechod na vedlejší činnost

Pokud si stále chcete nechat své živnostenské oprávnění, ale zároveň máte také pracovní poměr, svou živnost musíte uvést jako vedlejší. Vedlejší činnost také nejčastěji vznikne, pokud Vám vznikl nárok na invalidní důchod, starobní důchod, nebo rodičovský příspěvek.

Nejpozději do osmi pracovních dnů se tato skutečnost musí ohlásit zdravotní pojišťovně a české správě sociálního zabezpečení, jinak hrozí sankce z neoznámení. Při vedlejší činnosti a zaměstnání není povinnost platit zálohy, je ale potřeba počítat s tím, že následující rok budete muset podat přehledy a je tedy možné, že nějaký nedoplatek vznikne.

Pokud vedlejší činnost vznikla na základě podmínky, kdy zdravotní pojištění za Vás hradí stát, první rok zálohy neplatíte. Při vyhotovení přehledů se ale stanoví záloha, která již bude muset být hrazena od druhého roku podnikání.

U sociálního pojištění je zase stěžejní Vás příjem. Pokud je příjem nižší, než 93 387Kč nevznikne povinnost sociální pojištění hradit. Pokud bude ale příjem vyšší, než je tato částka, po podání přehledů se určí nedoplatek a nová výše zálohy.

Přerušení živnosti

Je možnost přestat pouze vykonávat ekonomickou činnost, tak se ale nezbavíte povinnosti hradit zálohy na sociálním a zdravotním pojištění. Této povinnosti se můžete zbavit přerušením živnosti. Přerušení živnosti se může ohlásit na živnostenském úřadu, který by tuto skutečnost rovnou oznámil i u zdravotní pojišťovny a ČSSZ.

Pozastavení živnosti můžete učinit i online formou, ale online forma Vám neumožní nahlásit změnu na více institucích. Změnu byste pak museli ohlásit sami každé instituci zvlášť. Přerušení živnosti není nijak časově omezeno a přerušenou živnost je možno pak kdykoli zase obnovit.

Zrušení živnosti

Pokud víte, že se k živnosti již opravdu vracet nebudete, živnost můžete i zrušit. Zrušení živnosti se musí ohlásit na živnostenském úřadu. Živnost se tak zruší ke dni doručení žádosti o zrušení. Je potřeb ale myslet na to, že pokud byste se chtěli k živnostenskému oprávnění vrátit, je potřeba živnost znovu založit a s tím jsou spojené i stejné poplatky.