Zaměstnavatelé od 50 zaměstnanců musí mít oznamovací systém

Jde o tzv. whistleblowing, povinnost platí od 15. prosince.