Účetní vyšší dívčí: Materiály pro účetní

Kolegové a kolegyně, nejste na to sami.
Trochu vám usnadníme práci, chcete?
Vyzobeme pro vás nejsložitější témata, se kterými se
v praxi setkáváte. Shrneme je pěkně po lopatě na jednu dvě stránky. Ať nemusíte šprtat předpisy do večera a můžete jít dnes dřív domů.
Každý týden přidáváme nová témata.
účetní vyšší dívčí

Materiály

Opravné položky zásob

Opravné položky majetku