Judikátové okénko: Daně u soudu

Ležíme za vás v rozsudcích. Proč? Protože případy ostatních podnikatelů vám napoví, co můžete 
a nemůžete vy
.
Vybíráme nejzajímavější kousky, které se týkají daní,
a přidáváme srozumitelné komentáře.
blank

Rozsudek SDEU C314/22

Rozsudek č. j. 3 Afs 176/2022-46

Rozsudek soudního dvora C288/22

Rozsudek NSS sp.zn. 6 Afs 273/2022

Rozsudek soudního dvora C505/22

Rozsudek soudního dvora – C532/22

Judikát Nejvyššího soudu a Ústavního soudu – 3 Tdo 952_2022 (IV. ÚS. 622/23)

Judikát Nejvyššího správního soudu 2 Afs 323/2021 – 56

Judikát Nejvyššího správního soudu 2 Afs 9/2021 – 102

Judikát Nejvyššího správního soudu 7 Afs 33/2023 O. S.

Judikát Evropského soudního dvora C-453/22 Michael Schütte

Judikát Nejvyššího správního soudu 10 Afs 113_2021 ADOZ, s.r.o.

Judikát Evropského soudního dvora C-232_22 Cabot Plastics Belgium SA

Judikát Evropského soudního dvora C-108_22 C. sp. z o.o

Judikát Nejvyššího správního soudu 2 Afs 391/2020 Icbreality s.r.o.

Judikát Evropského soudního dvora C-282_22 P.w W ESD

Judikát Evropského soudního dvora C-114_22 W. Sp. z o.o.

Judikát Evropského soudního dvora C-677_21 Fluvius Antwerpen

Judikát Evropského soudního dvora C-412_21 Dual Prod

Judikát Nejvyššího správního soudu 7 Afs 166/2022

Judikát Nejvyššího správního soudu 2 As 169_2021

Judikát Evropského soudního dvora C-235/21 Raiffeisen Leasing

Judikát Evropského soudního dvora C-1/21 MC

Judikát Nejvyššího správního soudu 6 Afs 394_2020

Judikát Evropského soudního dvora C-512/21 Aquila Part Prod Com SA

Judikát Evropského soudního dvora C-289_22 A.T.S. 2003 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt., „f.a.“

Judikát Evropského soudního dvora C-330/21 The Escape Center

Judikát Nejvyššího správního soudu 10 Afs 61/2022 Isolit-Bravo, spol. s r. o.

blank