Zahraniční cestovní náhrady

Zahraniční pracovní cestou se rozumí cesta konaná mimo území České republiky. Rozhodující doba pro vznik nároku na náhradu zahraničních cestovních výdajů je doba přechodu státní hranice České republiky, nebo doba odletu z České republiky a příletu do České republiky při letecké přepravě.

V případě cesty letadlem je to čas nástupu do letadla. Pokud byste nastoupili do letadla a ono by stálo na letišti ještě dalších 12 hodin, celá tato doba se započítá do služební cesty.

Denní sazby zahraničního stravného

Denní sazby zahraničního stravného se pohybují cca od 35 do 60 eur za den. Sazby zahraničního stravného dle jednotlivých zemí najdete ve vyhlášce MF ČR. Přehled všech sazeb najdete například zde: www.zakonyprolidi.cz.

Výše základní sazby zahraničního stravného se určuje dle navštívené země a podle délky pracovní cesty, podobně jako u tuzemských cestovních náhrad. Jestliže pracovní cesta trvala 18 hodin a méně, cestovní náhrady se krátí dle délky pracovní cesty.

Výše zahraničního stravného

a) základní sazba (plné stravné), jestliže doba strávená mimo území České republiky byla delší než 18 hodin

b) 2/3 plné sazby, jestliže doba strávená mimo území České republiky byla více než 12 a zároveň méně než 18 hodin

c) 1/3 plné sazby, jestliže doba strávená mimo území České republiky byla 1 až 12 hodin

Vrácení stravného

Částku, o kterou byla poskytnutá záloha při zahraniční pracovní cestě vyšší, než činí právo zaměstnance, vrací zaměstnanec zaměstnavateli ve měně, kterou mu zaměstnavatel poskytl, nebo ve měně, na kterou zaměstnanec tuto měnu v zahraničí směnil, anebo v české měně. Pro propočet měn při poskytování cestovních náhrad, na které nebyla poskytnuta záloha, se použijí kurzy vyhlášené Českou národní bankou platné v den začátku zahraniční pracovní cesty.

Krácení stravného

Při vyplácení stravného může dojít k jeho krácení, pokud bylo zaměstnanci na služební cestě poskytnuto bezplatné jídlo, které má formu snídaně, oběda nebo večeře a na které zaměstnanec sám nepřispívá.

Zaměstnanci bude za každé bezplatné jídlo příslušet stravné snížené až o hodnotu:

a) 70 % při cestě o délce 5 až 12 hodin

b) 35 % při cestě o délce 12 až 18 hodin

c) 25 % při cestě o délce více než 18 hodin

Stravné zaměstnanci vůbec nepřísluší, byla-li zaměstnanci poskytnuta:

a) 2 bezplatná jídla při cestě trvající 5 až 12 hodin

b) 3 bezplatná jídla při cestě trvající více než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin