Začátek podnikání – forma a registrace

Rozhodli jste se, že začnete podnikat. Jedním z prvních kroků je výběr mezi právnickou osobou a osobou fyzickou. Následně je potřeba se registrovat k dani z příjmů.

Právnická osoba

Právnická osoba je organizace zapsána v Obchodním rejstříku a její práva a povinnosti se řídí obchodním zákoníkem. Právnická osoba vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Založení Vás bude stát 12500Kč, kdy je nutné uhradit 4000 Kč za zápis, 6000 Kč za kolek, 1000 Kč za živnostenské oprávnění a 1500 Kč za zápis do obchodního rejstříku. Ručí se pouze majetkem firmy, nikoli majetkem majitele. Právnická osoba musí vést podvojné účetnictví.

Fyzická osoba

Fyzická osoba je zjednodušená forma podnikání, ke které stačí živnostenské oprávnění. Toto oprávnění Vás bude stát 1000Kč. Při založení můžete také využít jednotný formulář, díky kterému se jednoduše zaregistrujete i k sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Jako fyzická osoba ručíte celým svým majetkem. Můžete si také vybrat, zda budete vést účetnictví, daňovou evidenci, nebo budete uplatňovat výdaje paušálem.

Registrace

Ať už jste se rozhodli pro právnickou osobu, nebo pro fyzickou osobu, musíte do 15 dnů od vzniku odeslat přihlášku k registraci k dani z příjmů. Existuje formulář zvlášť pro právnickou a zvlášť pro fyzickou osobu. Tento formulář Vám ale zároveň umožňuje se zaregistrovat k dani silniční a k dani z mezd. Finanční úřad má 30 dnů na rozhodnutí.

Identifikační čísla

Rozhodnutí obsahuje také přidělené DIČ., které se následně používá při komunikaci s úřady. U právnických osob je zpravidla přidělené DIČ stejné, jako IČ. U fyzických osob je DIČ rodné číslo. Na základě žádosti se dá rodné číslo změnit na vygenerované DIČ. Pokud jste se jako fyzická osoba nezaregistrovali přes jednotný formulář na sociální a zdravotní pojištění, můžete tak učinit do 8 dnů od založení živnosti.

Bankovní účet

Pokud budete využívat k podnikání bankovní účet, ohlásíte ho pomocí formuláře Oznámení o změně registračních údajů na finančním úřadu. U právnických osob musí být bankovní účet podnikatelský. U fyzických osob můžete využívat jakýkoli účet. Je ale lepší mít finance rozdělené na osobní a podnikatelské.