Vzrostla náhrada za benzín

Pro 98oktanový benzín nově činí 51,40 Kč na litr, 95oktanový a nafta zůstávají stejné.