Vyjádření k seznámení se zjištěnými skutečnostmi v odvolacím řízením