Výchovné pro důchodce

Výchovné dostanou důchodci automaticky. Ale ne všichni.

  • Od ledna 2023 budou mít důchodci nárok na 500 Kč za každé vychované dítě.
  • Většina důchodkyň-matek ho dostane automaticky, další skupiny si musí zažádat.
  • Žádosti běží od září 2022 na ePortálu ČSSZ https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zzsdvd.