Více informací pro zaměstnance

Novela zákoníku práce rozšiřuje informace, které musíte zaměstnanci dopředu sdělit. Přidává například info o zkušebce nebo výpovědce.