Většina zahraničního stravného zůstává

Například pro Itálii a Francii platí 50 €, pro Německo a Rakousko 45 €. Pro Polsko se sazba mění na 45 €.