Typy pracovních úvazků

Existuje několik druhů vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Jaké to jsou, jaké mezi nimi jsou rozdíly a který se komu vyplatí?

Pracovní smlouva

Nejčastějším typem je pracovní smlouva. Ta se může sjednat na dobu určitou, nebo neurčitou. Pracovní smlouva na dobu určitou končí datem uvedeným ve smlouvě. Pracovní poměr může trvat maximálně tři roky a prodloužit jej můžete maximálně dvakrát. Po tedy v kuse odpracovaných 9 letech je nutné uzavřít už jiný typ smlouvy. U smlouvy na dobu neurčitou se ukončení pracovního poměru řeší dohodou obou stran, nebo podáním výpovědi s výpovědní lhůtou. Minimální mzda v roce 2022 je 16200Kč

Tyto úvazky lze také libovolně snižovat. Využít se tak může poloviční úvazek, nebo zkrácený úvazek. U zkrácených úvazků jsou podmínky stejné, jako u plného úvazku. Například nárok na 20denní dovolenou mají všichni s tímto typem smlouvy, jen se při nižším úvazku počet dnů zkracuje stejnou měrou, jako se zkrátil úvazek. Vychází se zde tedy z odpracovaných dnů.

Dohoda o provedení práce vs. dohoda o pracovní činnosti

Tyto dvě smlouvy se sjednávají především pro brigádníky, ale jaký je v nich rozdíl?

Dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce (DPP) má dvě hlavní podmínky. Do 10 000Kč se neodvádí zdravotní a sociální pojištění, ale brigádník může odpracovat pouze 300 hodin za rok. Pokud brigádník přesáhne hranici 10 000Kč, daní se mu výplata jako mzda. Je možné, aby brigádník měl podepsaných víc dohod o provedení práce u více zaměstnavatelů, ale tzv. růžové prohlášení o slevách může mít podepsané pouze u jednoho z nich.

Dohoda o provedení činnosti

U dohody o pracovní činnosti (DPČ) je nutné dodržovat odpracovaných maximálně 20 hodin týdně. Hranice pro odvody je zde ale nižší, než u dohody o provedení práce. U dohody o pracovní činnosti se sociální a zdravotní pojištění odvádí již od 3500Kč.