Termíny pro podání k dani z příjmů

  • 3.4. 2023 – Podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2022 (podáno jakkoliv a kýmkoliv)
  • 2.5. 2023 – podání DAP z příjmů a úhrada daně za rok 2022, pokud DAP nebylo podáno v základní lhůtě, tedy do 3.4. 2023. Podání DAP bude učiněno elektronicky (neplatí pro podání daňovým poradcem).
  • 3.7. 2023 – podání DAP z příjmů a úhrada daně za rok 2022, má-li poplatník povinný audit nebo podání nebylo učiněno v zákadní lhůtě do 3.4. 2023 a bylo podáno poradcem.