Slovníček k půjčkám

Rozumíte půjčkám? Slovníček základních pojmů vás jednoduše nasměruje na správnou cestu.

Akontace

Záloha nebo platba předem.
Jedná se o první mimořádnou splátku, tzv. jistinu. Tento termín se nejčastěji používá ve spojitosti s leasingem nebo úvěrem. Od výše akontace se odvíjí výše splátek a úroková sazba. Složením akontace ukazujete, že jste bonitní, a banka vás vnímá jako méně rizikového klienta.

Bankovní půjčka

Půjčka, kterou poskytuje banka.
Může být účelová nebo neúčelová.

  • Účelové slouží na financování konkrétní věci – bydlení, auta, studia nebo třeba podnikání.
  • Neúčelovou můžete využít na cokoliv.

Bankovní půjčka je obecně méně riziková, protože všechny banky v České republice podléhají dozoru České národní banky.

Bezúročné období

Čas od poskytnutí půjčky, během kterého neplatíte úrok.
Setkáte se s ním například u kreditní karty. Placení kreditkou je půjčka, často ale platí, že když peníze vrátíte např. do 30 dní, banka si neúčtuje úrok.

Cena půjčky

Celková částka, kterou zaplatíte za celou dobu trvání půjčky.
Do ceny se zahrnují veškeré náklady, zaplacené úroky a poplatky. Nenechte se nalákat na nízký úrok, celková cena může být úplně jiná.

Dlužník

Ten, kdo si půjčuje a má povinnost splatit půjčenou částku včetně úroků.
Může jít o fyzickou osobu (člověka) nebo právnickou osobu (firmu).

Doba splatnosti

Termín, do kdy musíte splatit celou půjčku.
S delší splatností jsou většinou nižší měsíční splátky. Zároveň ale roste celková částka (cena půjčky).

Fixní úroková sazba

Stálá úroková sazba na určité období.
Výše úrokové sazby se pevně stanoví na dané období nebo na celou dobu splácení. Po tuto dobu se úrok nemění a zůstává stejný.

Například u hypoték se typicky setkáte s fixací na 3, 5, 7 nebo 10 let. To znamená, že po tuto dobu budete platit úroky ve výši, které jste si s bankou domluvili. Jakmile doba fixace uplyne, úroky se změní.

Opak je pohyblivá úroková sazba, se kterou se výše úroků mění.

Konsolidace

Sloučení více úvěrů do jednoho.
Díky konsolidaci se zkrátí doba splácení, sníží úrok, a tím bude nižší i měsíční splátka. Používá se u bankovních a nebankovních půjček, dluhů z kreditních karet, kontokorentů i leasingů.

p. a. (per annum)

Úroková sazba za 1 rok.
Zkratka p. a. se objevuje u úvěrů, půjček nebo hypoték. Vychází z latinského výrazu per annum, což znamená ročně nebo za rok. Například 4 % p.a. znamená, že za rok půjčky zaplatíte 4 % z půjčené částky.

RPSN

Roční procentní sazba nákladů. Tedy kolik celkem zaplatíte za rok půjčky.
RPSN vám napoví, jestli je půjčka výhodná – je to jeden z nejdůležitějších faktorů. Zahrnují se do něj všechny náklady spojené s půjčkou (úroky, pojištění, poplatky…).

Ručení

Způsob zajištění závazku – tedy způsob, jak banka snižuje své riziko při půjčce.
S ručením se nejčastěji setkáte u hypoték a úvěrů nad 100 000 Kč. Například u hypotéky ručíte nemovitostí. Když hypotéku nesplatíte, tato nemovitost připadne bance.

Smluvní pokuta

Částka nebo sazba, kterou si s bankou sjednáte ve smlouvě.
Když nebudete řádně a včas splácet, může po vás banka požadovat pokutu.

Splátka

Pravidelná platba, kterou ve stanoveném termínu splácíte věřiteli.
Splátku předem určí smlouva. Zahrnuje poplatky i úroky. Splácet může fyzická osoba (člověk) i právnický subjekt (firma).

Splátkové období

Doba, ve které musíte uhradit splátku.
Toto období stanovuje splátkový kalendář, nejčastěji jde o měsíční interval.

Splátkový kalendář

Plán splácení půjčky.
Sestavuje ho banka nebo jiná finanční instituce. Ve splátkovém kalendáři jsou detailně rozepsané jednotlivé částky splátek a datum splatnosti.

Věřitel

Ten, kdo peníze půjčil. Může jít o fyzickou i právnickou osobu.
Setkáte se i s tím, že věřitel má za dlužníkem pohledávku.