Reklama na Facebooku, nebo na Googlu – co to znamená?

Pokud se chcete dostat více do podvědomí potenciálních klientů, je vhodné se zaměřit na reklamu. Tyto služby nabízí také známé online platformy Google a Facebook. Jenže tyto zmíněné podniky nesídlí v tuzemsku, a tak Vám přijde faktura z Irska.

Stáváte se identifikovanou osobou. Identifikovaná osoba je fyzická, nebo právnická osoba, která v tuzemsku vystupuje jako neplátce DPH, ale při zahraniční činnosti se vydává za plátce DPH. Registrace musí proběhnout do 15 dnů od první faktury, kvůli které tato povinnost vznikla.

Důvodů k registraci k identifikované osobě je ale více, než pouze registrace na základě těchto platforem, u kterých využíváme § 6h-přijetí služby ze zahraničí

Kdy se stanu identifikovanou osobou?

Existuje několik důvodů, proč se stanete identifikovanou osobou:

• § 6h-přijetí služby ze zahraničí

• § 6g-pořízení zboží z jiného státu

• § 6i-poskytnutí služby do zahraničí

• § 6j-bude poskytovat služby v režimu MOSS

• § 6k-bude pořizovat zboží ze zahraničí

• § 6l-obojí bude přijímat  služby

Identifikovaná osoba podává přiznání pouze v momentě, kdy vznikla povinnost přiznat daň. Pokud by se podnik chtěl stát plátcem DPH i v tuzemsku, registrace k identifikované osobě zanikne.