„Pryč s knihou jízd,“ říká hospodářská komora

Navrhuje ji zrušit a nahradit vyšším paušálním zdanitelným příjmem za používání firemního auta.