Příspěvek zaměstnancům na home office

Firmy budou přispívat zaměstnancům na home-office. Novela zákoníku práce počítá s příspěvky na energie, teplo a vodu, vycházely by z údajů o nákladech na dospělého v průměrné domácnosti od Českého statistického úřadu.