Poskytovatelé platebních služeb budou hlásit platby přes hranice

Novela zákona o DPH navrhuje povinnost poskytovat finanční správě informace o těchto platbách a jejich příjemcích.