Paušální daň 2023

Od ledna roku 2021 mohou OSVČ hradit tzv. paušální daň, díky které zvládnou splnit své tři povinnosti najednou. Jedná se o zdravotní pojištění, sociální pojištění a zálohu na daň z příjmů a přihlásit se k tomuto režimu lze do 10.1. daného roku. Paušální daň je splatná vždy ke 20. dni v měsíci.

Podmínky pro vstup do paušálního režimu

  • být osobou výdělečně činnou
  • nebýt plátce DPH
  • nemít vedené insolvenční řízení
  • nemít vyšší příjmy než 1 000 000 Kč
  • nevykonávat činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti.

Při paušálním režimu odpadnou starosti s podáváním přiznání k dani z příjmů fyzických osob a přehledů pro sociální a zdravotní pojištění. V roce 2022 se paušální daň hradí ve výši 5994 Kč měsíčně, kdy 3267 Kč se hradí na sociální pojištění, 2627Kč je minimální záloha na zdravotní pojištění a 100 Kč je záloha na daň z příjmů. Od roku 2023 se paušální zálohy zvýší. Vzhledem ke změně limitu pro plátcovství DPH na 2 000 000 Kč se budou měnit výrazněji také pravidla pro paušální režim, a to konkrétně rozdělením na tři pásma.

1. Pásmo

Zde zůstávají OSVČ, kteří mají příjmy do 1 000 000 Kč a paušální daň vychází na 6500 Kč. V prvním pásmu se mohou objevovat také OSVČ s příjmem do 1 500 000Kč, podmínkou je mít 75 % příjmů, u kterých lze uplatnit výdaje paušálem, konkrétně 80 % nebo 60 % příjmů.

2. Pásmo

Do druhého pásma se přesunou OSVČ, kteří mají příjmy od 1 000 000 Kč do 1 500 000 Kč a paušální daň vychází na 16 000 Kč. I zde je možnost zahrnutí OSVČ i s vyšším příjem, konkrétně s příjmem do 2 000 000 Kč a pokud lze u 75 % příjmů uplatnit výdaje ve výši 80 % nebo 60 % příjmů.

3. Pásmo

Do třetího pásma spadají OSVČ, kteří mají příjem od 1 500 000Kč do 2 000 000 Kč. Hradit se bude 26 000 Kč. OSVČ s vyšším příjmem, než 2 000 000 Kč by se již stali plátci DPH a tím pádem se zde nevztahují podmínky, které lze nalézt u předchozích pásem.