Odbory nemohly do datovek

Se zřizováním nových schránek přišel chaos. Odbory na 2 týdny neměly přístup ke svým datovkám kvůli chybě v zákoně.