Máte osvobozené příjmy nad 5 milionů Kč?

Máte osvobozené příjmy nad 5 milionů Kč? Nezapomeňte je oznámit FÚ. Finanční správa upozorňuje, že to musíte udělat do termínu pro podání přiznání.