Jurečka mění definici nelegální práce

Nově by nemělo být důležité, jak dlouho je práce vykonávána.