Home office jen s písemnou dohodou

Práce na dálku by nově byla možná jen na základě dohody, která obsahuje místo práce, způsob komunikace, kontroly a zajištění bezpečnosti práce.