Home office jako právo

Nově by zaměstnavatel měl mít povinnost umožnit home office těhotné zaměstnankyni, rodičům dětí do 15 let nebo lidem pečujícím o osobu závislou na jejich péči. Musel by písemně zdůvodnit, proč home office zamítl.