Firmy nad 250 zaměstnanců musí mít oznamovací systém

Od začátku srpna platí zákon o ochraně oznamovatelů. Ukládá firmám povinnost zavést systém pro oznamování protiprávního chování.