Finanční správa vydala nové tiskopisy

Jedná se o formuláře k dani z příjmů ze závislé činnosti a dani vybírané srážkou. Nové tiskopisy najdete na této stránce.