Do předčasného důchodu později

Nově bude možné odejít do předčasného důchodu jen tři roky před důchodovým věkem. Další podmínkou bude 40 let sociálního pojištění.