Datová schránka – pomocník v komunikaci

V současné době má povinnost vlastnit datovou schránku každá podnikající právnická osoba. Na rok 2023 se ale chystají změny. Od ledna 2023 bude stát automaticky vytvářet datové schránky pro podnikající subjekty, které datovou schránku ještě nepoužívají. Bude se jednat tedy například o různé spolky, nadace, nebo také živnostníky.

Datové schránky se budou týkat i přerušených živností. V prvotním návrhu byla obsažena také povinnost pro nepodnikající občany. Od tohoto návrhu se ale prozatím ustoupilo.

Výhody datové schránky

Pokud Datová schránka má spoustu výhod a abyste předešli problémům, je dobré ji pravidelně kontrolovat:

• Při komunikaci se státními institucemi (finanční úřad, Česká správa sociálního zařízení, atd.) se za komunikaci nic neplatí.

• Ihned po odeslání datové zprávy se může stáhnout doručenka, nevznikají tedy časové prodlevy při doručování.

• Došlá korespondence je na jednom místě. Došlé písemnosti jsou doručeny okamžikem přihlášení do datové schránky. Případně desátým dnem od přijetí zprávy.

• Datová schránka je jednoduchá a přehledná.

Datová schránka dokáže ušetřit i několik hodin času. Například u přiznání k dani z příjmů fyzických osob bylo bez datové schránky nutné přiznání vytisknout, podepsat a osobně zanést na finanční úřad, nebo na poštu. A nesmíme zapomínat ani na odesílání přehledů o příjmech pro zdravotní pojišťovnu a OSSZ. To už je cesta na tři různé instituce.

S datovou schránkou se stačí pouze přihlásit, vyplnit adresáta, předmět, přílohy a zprávu odeslat. Ihned po odeslání je k dispozici doručenka ke stažení, kterou je vhodné uchovávat pro případné neshody. Datová schránka je tedy užitečným nástrojem, který šetří spoustu práce a času.