Daňová kontrola

Daňová kontrola se může týkat každého podnikatele, a u každého určitě budí hrůzu. Jak z daňové kontroly vyjít co nejlépe? Zachovejte klidnou hlavu.

Pokud správce daně pojme podezření, může se s Vámi spojit i jinak než hned kontrolou. Může Vám zavolat, nebo napsat email, kde bude žádat o vyřešení určitých nejasností. Pokud ale nebudete spolupracovat, nebo dostatečně nedoložíte podklady, přijde Vám do datové schránky postup k odstranění pochybností s určenou lhůtou, do kdy byste měli reagovat. Pokud se ani v tomto kroku nepodaří doložit nejasnosti, přijde na řadu daňová kontrola.

Daňová kontrola je komplexní prověření daňových povinností. Jedna daňová kontrola může kontrolovat pouze jednu daň v jednom období, může ale probíhat více daňových kontrol najednou. Do datové schránky Vám dorazí oznámení o zahájení daňové kontroly, které obsahuje datum do kdy se musí reagovat a rozsah kontroly.

Doporučujeme při obdržení oznámení o zahájení kontroly požádat o prodloužení lhůty.

Pokud zvládnete do konce lhůty zaslat podklady, správce doklady prověří a pokud budou stále nějaké informace chybět, může přijít výzva k prokázání skutečností. V této výzvě je výčet dokladů, které nebyly ještě doloženy a lhůta, do které máte čas podklady doložit.

V momentě, kdy jsou body výzvy splněny, má finanční úřad čas na výsledek kontrolního zjištění, ke kterému máte čas se vyjádřit. Pokud výsledek kontrolního zjištění nerozporujete, přijde vyjádření do datové schránky v podobě tzv. plaťáku, neboli platebního výměru, ke kterému se můžete v případě nesouhlasu do 30 dnů odvolat.