Co pro přinese antibyrokratický balíček?

Zruší povinné písemné rozvrhy dovolených, zjednoduší ukončení neschopenky, zruší část vstupních prohlídek. Také umožní vést účetnictví v cizí měně a zavede hranici obratu, do kterého malé neziskovky nemusí vést účetnictví. Zatím ale nevíme, odkdy budou změny platit.