Cestovní náhrady pro OSVČ

Cestovní náhrady jsou obdobné jako u zaměstnanců. OSVČ může uplatnit cestovní náhrady pouze z cest mimo své pravidelné pracoviště a cesta musí souviset s předmětem jeho podnikání.

OSVČ si může zahrnout do svých výdajů částky odpovídající cestovním náhradám jako u zaměstnanců. Pro stanovení výše těchto náhrad se využije zákoník práce. Zákon o daních z příjmů se při stanovení limitů daňové uznatelnosti odkazuje na zákoník práce.

Zásady při použití automobilu pro pracovní cestu

  • Amortizaci za auto plus náhradu za pohonné hmoty podle počtu ujetých kilometrů můžete použít, když vlastní auto nezahrnete do majetku pro podnikání.
  • Náhradu za pohonné hmoty použijete, ale již ne náhradu za auto (amortizaci), pokud jde o automobil bezplatně vypůjčený, automobil vyřazený z majetku či automobil, který máte na leasing.

Dobré vědět: Jestliže uplatňujete náhradu podle počtu ujetých kilometrů, nemůžete zároveň použít paušál na dopravu (slouží k pokrytí nákladů na PHM). Paušál na dopravu lze kombinovat se základní náhradou (amortizace), pokud na ni je nárok.