Balíček zákonů o sociálním zabezpečení prošel úpravou

Obsahuje online žádosti o důchod, změnu výplatního období důchodů, úpravu slevy na pojistném a slevu pro pracující důchodce.