Reply To: OSVČ žijící v Německu

 • Jana

  Člen
  19. 7. 2023 v 12:42

  Dobry den, kolega posila odpoved do emaiou, pridavam ji sem i pro ostatni. Krasny den.

  Dobrý den, k Vašemu dotazu.

  Pro odpověď na otázku, kde budou daněny příjmy, je třeba zjistit, v jakém státě jste daňovým rezidentem. Posloupnost kritérií dle smlouvy o zamezení dvojímu zdanění:

  • stálý byt (jakékoli bydlení, kde poplatník může bydlet), je li v obou státech

  • středisko životních zájmů (kde má poplatník rodinu, hobby, domácí zvíře, členství v organizacích, apod.), nelze li určit

  • kde se obvykle zdržuje, nelze li určit

  • kterého státu je příslušníkem

  Ve státě, kde je poplatník rezidentem, má povinnost k celosvětovým příjmům, ve státě, kde není, k příjmům ze zdrojů na území tohoto státu.

  Pokud jde o pojistné:

  Zde je odkaz, kde je téma přehledně vysvětleno.

  https://europa.eu/youreurope/<wbr>citizens/work/unemployment-<wbr>and-benefits/country-coverage/<wbr>index_cs.htm

  Dále na ČSSZ byste měla sdělit svou situaci a pravděpodobně obdržíte formulář A1, pokud bude činnost výhradně v ČR, zřejmě bude pojištění v ČR.

  Pokud by aspoň 25% odpracovaného času bylo v Německu, mohlo by zůstat německé pojištění.

  Pokud pracujete ve více než jedné zemi EU, avšak podstatnou část svých profesionálních aktivit vykonáváte v zemi, kde máte trvalé bydliště, spadáte stále do systému sociálního zabezpečení v domovské zemi.

  „ Podstatnou částí” vašich aktivit se rozumí alespoň 25 % vašeho pracovního času a/nebo příjmu. Jste-li OSVČ, může být při výpočtu tohoto procenta rovněž důležitý váš obrat a počet poskytnutých služeb.