Lekce 2, Téma 1

Příklad z praxe

10. 4. 2024
Průběh Lekce
0% hotovo

Pojďme nyní  na příklad z praxe.

blank

*Pro zobrazení odpovědi najeďte myší na kartu.

Příklad – Změna stavu zásob vlastní činnosti

Společnost Výrobna, s.r.o. vyrábí jeden druh stolních lampiček. Za měsíc říjen vyrobila 500 kusů lampiček a vynaložila při tom následující náklady:

  • Přímý materiál 500 000 Kč
  • Přímé mzdy 100 000 Kč
  • Režijní náklady na služby 50 000 Kč
Prodejní cena jedné lampičky pro odběratele je 2 000 Kč a společnost za měsíc říjen prodala 100 kusů lampiček na fakturu jednomu odběrateli, ten následně fakturu uhradil z bankovního účtu.

Řešení:

Text Částka (Kč) MD Dal
Skutečné náklady výrobků
Přímý materiál
Přímé mzdy Režijní náklady – služby
500 000,-
100 000,-
50 000,-
501
521
518
112
331
321
Přírůstek výrobků na skladě v kalkulovaných nákladech (500 kusů) 650000 123 583
Prodej 100 kusů výrobků – faktura vystavená 200000 311 601
Úbytek výrobků na skladě 130000 583 123
Úhrada vystavené faktury na bankovní účet 200000 221 311