Lekce 1, Téma 1

Příklad z praxe

23. 4. 2024
Průběh Lekce
0% hotovo

Pojďme nyní  na příklad z praxe.

blank

*Pro zobrazení odpovědi najeďte myší na kartu.

Příklad – osobní náklady

Společnost Úklidové služby, s.r.o. má zaměstnance pana Nového, který má hrubý měsíční příjem ze závislé činnosti za měsíc září ve výši 30 000 Kč. Pan Nový má u svého zaměstnavatele podepsané prohlášení k dani za dané zdaňovací období a neuplatňuje žádné další slevy.

Výpočet a účtování osobních nákladů:

Popis operace Výpočet Částka (Kč) MD Dal
Předpis hrubé mzdy zaměstnance - 30000 521 331
Předpis zdravotního pojištění – zaměstnavatel (9 %) 30 000 * 0,09 2700 524 336100[2]
Předpis sociálního pojištění – zaměstnavatel (24,8 %) 30 000 * 0,248 7440 524 336200[2]
Záloha na daň po slevách (15 %) 30 000 * 0,15 – 2 570[1] 1930 331 342
Předpis zdravotního pojištění – zaměstnanec (4,5 %) 30 000 * 0,045 1350 331 336100[2]
Předpis sociálního pojištění – zaměstnanec (6,5 %) 30 000 * 0,065 1950 331 336200[2]
Odvod zdravotního pojištění z bankovního účtu 2 700 + 1 350 4050 336100[2] 221
Odvod sociálního pojištění z bankovního účtu 7 440 + 1 950 9390 336200[2] 221
Platba daně z bankovního účtu - 1930 342 221
Výplata čisté mzdy z bankovního účtu 30 000 – 1 350 – 1 950 – 1 930 24770 331 221
[1] 2 570 Kč = měsíční sleva na poplatníka za rok 2023
[2] použity analytické účty pro evidenci sociálního a zdravotního pojištění zvlášť