Lekce 2, Téma 2

Ceny zásob při vyskladnění v praxi

20. 4. 2024
Průběh Lekce
0% hotovo

Vyzkoušejte si své nové vědomosti o oceňování a vyskladňování zásob v rychlých praktických cvičeních.

blank

*Pro zobrazení odpovědi najeďte myší na kartu.

Nakoupili jste zásoby kancelářského papíru k dalšímu prodeji od 4 dodavatelů v tomto pořadí:

1 - 20 ks á 20 Kč
2 - 15 ks á 25 Kč
3 - 30 ks á 17 Kč
4 - 10 ks á 22 Kč

Jaká bude cena při vyskladnění při použití aritmetického průměru?
Výpočet:

20 x 20 = 400 Kč + 15 x 25 = 375 Kč + 30 x 17 = 510 Kč + 10 x 22 = 220 Kč

Podtrženo sečteno

1 505 Kč / celkový počet 75 = 20 Kč
Používáte metodu FIFA.

Jakou cenu použijete pro ocenění prodávaného zboží v daném období?
Cenu prvního naskladněného zboží.