Vyskladňovací kvíz

25. 6. 2024

Co jste si dnes o vyskladňování a oceňování zásob zapamatovali?