Lekce 2, Téma 1
Probíhá

Zrychlené cvičení

20. 4. 2024
Průběh Lekce
0% hotovo

Vyzkoušejte si své nové vědomosti o daňových odpisech v rychlých praktických cvičeních.

blank

*Pro zobrazení odpovědi najeďte myší na kartu.

Jak při zrychleném odpisování notebooku v hodnotě 100 tisíc stanovíte odpisy v prvním roce?
Jako podíl vstupní ceny 100 000 Kč a koeficientu skupiny 1.
V dalších letech se odpis stanoví jako 2x zůstatková cena / rozdíl mezi stanoveným koeficientem a počtem let, po které byl majetek už odpisován.