Lekce 2, Téma 2
Probíhá

Úkol z praxe

13. 7. 2024
Průběh Lekce
0% hotovo

To nejlepší nakonec, pořádný praktický účetní úkol!

blank

*Pro zobrazení odpovědi najeďte myší na kartu.

Paní Alena pracovala jako OSVČ po celý rok, od začátku roku do 15.7.2022 byla navíc zaměstnána na HPP.

Za jaké období bude podávat přehledy na zdravotní pojištění?

Za jaké období bude podávat přehledy na sociální pojištění?

Do kdy musí podat daňové přiznání?

Jaká je lhůta pro podání přehledů?

Do kdy musí zaplatit případné nedoplatky?
Zdravotní pojištění:
Pro zdravotní pojištění je červenec hlavní (není splněno, že souběh je celý měsíc)

Sociální pojištění:
Pro sociální pojištění se měsíc červenec bere jako činnost vedlejší (splněno, že je souběh alespoň po část měsíce)

Daňové přiznání:
Lhůta pro podání přiznání je do 3.4.2023

Podání přehledů:
Lhůta pro podáno Přehledů je tedy do 2.5.2023

Nedoplatky:
Nedoplatky jsou splatné do 8 dnů po podání Přehledů nejpozději do 8 dnů po lhůtě, kdy měl být Přehled podán, a nové zálohy od měsíce podání Přehledu (u zdravotního pojištění) a u sociálního od měsíce následujícího po podání Přehledu (pokud by byly nižší než stanovené v předchozím roce , možno už od měsíce podání Přehledu na SP)
Paní Nováková je OSVČ po skončení rodičovského příspěvku, celodenně pečovala o dítě do 7 let věku. Dítě do 8/2022 navštěvovalo školku max. 4 hodiny denně, od 9/2022 nastoupilo plně do školky. Daňové přiznání jí podává daňový poradce.

Za jaké období a za jaké činnosti bude podávat přehledy na sociální a zdravotní pojištění?

Do kdy musí podat daňové přiznání?

Jaká je lhůta pro podání přehledů?
Zdravotní pojištění:
Pro zdravotní pojištění "vedlejší " činnost do 8/2022 od 9/2022 činnost hlavní

Sociální pojištění:
Pro sociální pojištění hlavní činnost po celý rok

Daňové přiznání:
Daňové přiznání podáváno daňovým poradcem je do termínu 3.7.2023.

Podání přehledů:
Lhůta pro podání Přehledů do 1.8.2023