Lekce 2, Téma 2
Probíhá

Úkol z praxe

19. 4. 2024
Průběh Lekce
0% hotovo

To nejlepší nakonec, pořádný praktický účetní úkol!

blank

*Pro zobrazení odpovědi najeďte myší na kartu.

Pan Novák si v roce 2022 pořídil rodinný dům č. p. 563 o výměře zastavěné plochy 120m2 s jedním dalším nadzemním podlažím. Rodinný dům stojí na parcele parcelní číslo 1586 o výměře 800m2 v katastrálním území 353826 Velké Břežany. Parcela je v katastru nemovitostí vedena jako zastavěná plocha a nádvoří.

Spolu s těmito nemovitostmi zakoupil v katastrálním území Velké Břežany zahradu o výměře 1.000m2, parcelní číslo 1263. Za rok 2022 přiznání k dani z nemovitých věcí nepodává, ale musí ho podat na rok 2023.

Jak bude vypadat daňové přiznání k dani z pozemků?
Do II. oddílu přiznání pan Novák uvede:

Na listu č. 1
Předmět daně z pozemků E – zastavěná plocha a nádvoří:

Parcelní číslo 1586
Výměra parcely 800m2
Výměra zastavěná zdanitelnými stavbami 120m2
Na ř. 210 v přiznání uvede celkovou výměru sníženou o zastavěnou plochu 680m2
Na ř. 214 základ daně 680m2
Na ř. 215 sazbu daně 0,20 Kč/m2
Na ř. 217 daň z pozemků 136 Kč

Na listu č. 2
Předmět daně z pozemků A – orná půda, chmelnice, vinice, zahrada:

Parcelní číslo 1263
Výměra parcely 1.000m2
Na ř. 210 uvede výměru 1.000m2
Na ř. 211 cenu pozemku platnou pro tuto parcelu 10,02 Kč/m2
Na ř. 212 základ daně 10.020 Kč
Na ř. 213 sazba daně 0,75%
Na ř. 217 daň z pozemků 76 Kč
Stále jsme u pana Nováka.

Jak bude vypadat jeho daňové přiznání k dani ze staveb?

Do kdy musí pan Novák daňové přiznání podat a uhradit daň?
Do III. oddílu pan Novák uvede:

Předmět daně H budova obytného domu, a dále:
Číslo popisné 563
Číslo parcely na níž se nachází stavba 1586 Výměra zastavěné plochy 120m2
Na ř. 311 uvede základ daně ze staveb 120m2
Na ř. 312 sazbu daně 2 Kč/m2
• N ř. 313 počet nadzemních podlaží dalších 1 Na ř. 314 zvýšení sazby daně 0,75 Kč
Na ř. 316 výslednou sazbu daně 2,75 Kč
Na ř. 318, 322 a 324 daň za staveb 330 Kč

Ve IV. oddílu pak pan Novák uvede

Na ř. 401 daň z pozemků celkem 136 + 76 Kč = 212 Kč
Na ř. 402 daň ze staveb celkem 330 Kč
Na ř 403 daň z nemovitých věcí celkem 542 Kč

Přiznání musí pan Novák podat do 31. 1. 2023 a daň uhradit do 31. 5. 2023.