Lekce 1, Téma 1

Účetní třída 0 – videolekce

6. 4. 2024
Průběh Lekce
0% hotovo

Do účetní třídy 0 řadíme dlouhodobý majetek společnosti. Co potřebujete o dlouhodobém majetku vědět?