Lekce 2, Téma 2
Probíhá

Příklad z praxe

25. 5. 2024
Průběh Lekce
0% hotovo

To nejlepší nakonec, pořádný praktický účetní úkol!

*Pro zobrazení odpovědi najeďte myší na kartu.

Firma si nakoupila několik majetků dle seznamu níže. Firma je plátcem DPH a uvedené ceny jsou tedy bez DPH.

Automobil Toyota RAV za 1.350.000 Kč
Psací stůl za 12.500 Kč
Tiskárnu za 85.600 Kč
Účetní SW ESO 9 – licenci pro 5 lidí 230.000 Kč
Samostatně stojící garáž pro materiál – 2.650.000 Kč
Pozemek ke garáži – 450.000 Kč
Sbírku obrazů – 2.500.000 Kč

Zaúčtujte pořízení
Automobil Toyota RAV - 042/321 a 022/042
Psací stůl - 501/321 – není dlouhodobý hmotný majetek
Tiskárna - 042/321 a 022/042
Účetní SW ESO 9 – licence - 041/321 a 013/041
Samostatně stojící garáž - 042/32 a 021/042
Pozemek ke garáži - 042/321 a 031/042
Sbírka obrazů - 042/321 a 032/042