Průběh Lekce
0% hotovo

To nejlepší nakonec, pořádný praktický účetní úkol!

blank

*Pro zobrazení odpovědi najeďte myší na kartu.

Pan Karel má dopravní firmu JEDEME s.r.o. V loňském roce nakoupil několik vozů, na které si peníze půjčil od známých, rodičů a vybral také osobní úspory.

K 31. 12. je stav půjček a úroků takto:
Půjčka od otce ve výši 500 000 Kč, úrok 12 800 Kč
Půjčka od firmy Byznys s.r.o., její majitel je Karlův nejlepší kamarád, 1 000 000 Kč, úrok 44 650 Kč
Půjčka od firmy Karlovy manželky, 3 000 000 Kč,
úrok 184 670 Kč
Rodinné úspory, které Karel poslal na účet firmy
ve výši 500 000 Kč, úrok 10 000 Kč

Úroky firma uhradila na konci ledna následujícího roku.

Jak bude upraven základ daně firmy JEDEME s.r.o. za předchozí rok?
Výpočet:
+ 12 800 + 10 000 – půjčky od fyzických osob,
daňově účinné budou až v následujícím roce
Stále jsme u pana Karla, který měl také problémy s doručením zásilek, které přepravoval, během roku byl od odběratele Zásilky s.r.o. naúčtován několik smluvních pokut:

54 000 Kč, splatnost 20. 11., uhrazeno 10. 12. 2022
42 000 Kč, splatnost 20. 12., uhrazeno 10. 1. 2023
11 000 Kč, splatnost 10. 1. 2023, uhrazeno 10. 2. 2023

Bude se upravovat základ daně v tomto případě a o kolik?
Výpočet:
Ano, o neuhrazené pokuty: 42 000 + 11 000 Kč.