Lekce 2, Téma 2
Probíhá

Praktický úkol

25. 6. 2024
Průběh Lekce
0% hotovo

To nejlepší nakonec, pořádný praktický účetní úkol!

blank

Pomozte panu Jedličkovi s jeho daněmi.

*Pro zobrazení odpovědi najeďte myší na kartu.

Pan Jedlička má příjmy jako OSVČ. V roce 2022 měl tyto druhy příjmů:

Je umělecký štukatér (jedná se o řemeslnou živnost zednictví). V naprosté většině pro svoji činnost používá materiál, který je vlastnictvím jeho zákazníků, sám si nakupuje pouze některé vysoce specializované materiály. Od ledna do března 2022 pracoval u zákazníků v ČR a za toto období vyfakturoval příjem 300.000 Kč. Od dubna do konce roku 2022 pracoval na Slovensku pro slovenské zákazníky, u kterých prováděl restaurátorské a štukatérské práce, a celkově si tam vydělal 60.000 EUR, což bylo při kurzu 25Kč/EUR 1.500.000 Kč. Protože mu na Slovensku vznikla stálá provozovna, musel tam podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob a zaplatil daň 7.700 EUR, tj. 192.500 Kč.

Protože je vášnivý rybář, provozuje eshop s rybářskými potřebami. Ty nakupuje na sklad od svých dodavatelů a dodává zákazníkům do celého světa. V roce 2022 nakoupil zboží za 200.000 Kč a tržby z eshopu činily 300.000 Kč.

Vzhledem k tomu, že má hluboké znalosti v oboru restaurování památek, pořádá občas na toto téma přednášky a píše články. Příjmy z této činnosti v roce 2022 činily 100.000 Kč.

Vzhledem k tomu, že je úspěšný podnikatel, sportovec, a celkově sympatický muž, má velmi hezkou manželku Petru a s ní roztomilá dvojčátka Petra a Pavla, která se narodila v roce 2021 a oba se mají čile k světu. Manželka je doma, stará se o děti a v roce 2022 neměla příjmy vyšší než 68.000 Kč.

Jakým způsobem panu Jedličkovi doporučíte vést účetnictví (daňový paušál/výdajový paušál/příjmy-výdaje)?

Jak bude danit zahraniční příjmy?

Jaké si může uplatnit slevy?

Odpovědi najdete po otočení karty, v příloze níže si můžete prohlédnout nebo stáhnout vyplněné daňové přiznání včetně výpočtu daňové povinnosti.)
Odpovědi:

Vedení účetnictví a zaznamenávání příjmů a výdajů:

Protože pan Jedlička má jen malé skutečné výdaje, uplatňuje k příjmům z restaurování a štukatérských prací výdaje paušálem. Vzhledem k tomu, že se jedná o řemeslnou živnost, může uplatnit paušální výdaje v sazbě 80% do maximální částky 1.600.000 Kč.

V případě eshopu se jedná o příjmy na základě volné živnosti, ke kterým by mohl uplatnit paušální výdaj ve výši 60%, tj. 180.000 Kč. Vzhledem k tomu, že skutečné výdaje 200.000 Kč na nákup zboží jsou vyšší, vyplatilo by se mu použít skutečné výdaje. Protože však u ostatních jím dosahovaných příjmů uplatňuje výdaje paušálem, musí s ohledem na ustanovení §7 odst. 8 ZDP použít paušální výdaj i u příjmů z eshopu.

V případě příjmů z přednášek a článků se jedná o příjmy z jiného podnikání. Vzhledem k tomu, že k nim nemá prakticky žádné související výdaje, může uplatnit paušální výdaj dle §7 odst, 7 písm. d) ZDP ve výši 40%, tj. 40.000 Kč.

Zahraniční příjmy
Příjmy z SK zahrne do přiznání k DPFO, protože jako český daňový rezident má povinnost v ČR zdanit příjmy z celého světa. V souladu s §38f odst. 1 zákona o daních z příjmů (ZDP) a smlouvou o zamezení dvojímu zdanění mezi ČR a Slovenskem si slovenskou daň započte na daňovou povinnost v ČR. Slovenskou daň, kterou není možné v roce 2022 započíst na českou daň z příjmů, by bylo možné v souladu s §24 odst. 2 písm. ch) ZDP uplatnit v následujícím roce jako výdaj, pokud by používal skutečné výdaje.

Daňové slevy
Pan Jedlička si bude moci uplatnit slevu na poplatníka v částce 30.840 Kč, slevu na manželku 24.840 Kč a daňové zvýhodnění na syna Petra 15.204 Kč a syna Pavla 22.320 Kč.

Vzhledem ke slevám na dani a dani z příjmů uhrazené na Slovensku panu Jedličkovi vychází daňový bonus, o jehož vrácení si požádal v daňovém přiznání.