Lekce 1, Téma 2

Opravné položky v praxi

15. 4. 2024
Průběh Lekce
0% hotovo

Vyzkoušejte si své nové vědomosti o opravných položkách zásob v praxi.

blank

*Pro zobrazení odpovědi najeďte myší na kartu.

Firma paní Marie je auditovaná. Auditor zjistil, že má na skladě nějaké ležáky a chce, aby se udělaly opravné položky k zásobám.

Paní Marie má na skladu 100.000 respirátorů po 2,50 Kč za kus, které nakoupila v roce 2020 a dodnes jich většinu neprodala a asi ani neprodá. Zatím je nelikviduje, jejich trvanlivost je do 30.6.2024.
Za rok 2022 bude účtovat opravnou položku k zásobám. Reálná hodnota, za kterou by teď zásoby prodala je cca 0,80 Kč za ks. Paní účetní dle pokynu auditora zaúčtovala opravnou položku k 31.12.2022.

10.5.2023 se na paní Marii usmálo štěstí a prodala celou zásobu místní nemocnici za 1 Kč za kus.

Jak na to?
Jak na to:

Údaje Částka MD D
Stav zásob k 31. 12. 250 000 Kč 132 x
Tvorba opravné položky – dočasné snížení hodnoty 170 000 Kč 559 196
Výdejka ze skladu – prodej v následujícím období 250 000 Kč 504 132
Rozpuštění opravné položky k zásobám 170 000 Kč 196 559
Tržba z prodeje zásob 100 000 Kč 311 604