Lekce 2, Téma 1
Probíhá

Daň z příjmů ze samostatné činnosti v praxi

15. 4. 2024
Průběh Lekce
0% hotovo

Vyzkoušejte si své nové vědomosti o dani z nezávislé činnosti v rychlých praktických cvičeních.

*Pro zobrazení odpovědi najeďte myší na kartu.

Zedník, který pomáhal upravit kanceláře paní Marušky, nevede účetnictví a má roční příjem 800 000 Kč. Kolik bude jeho daňový základ před započtením slev?
Jako řemeslník uplatňuje 80% paušální odpočet výdajů, to je v jeho případě 640 000 Kč. Jeho základ daně tak bude 160 000 Kč.
Pokud kombinujete podnikání se zaměstnáním, v jakém pořadí tyto příjmy uvádíte v daňovém přiznání a jak příjmy ze zaměstnání ovlivní zaplacenou daň?
Nejprve zúčtujete příjmy a výdaje související s vaším podnikáním, na závěr přičtete své příjmy ze zaměstnání, které ale už byly zdaněny, proto od vyměřené daně na závěr odečteme zúčtované zálohy. Výslednou daň tedy tyto příjmy neovlivní.
Může si i podnikatel odečíst z daňového základu slevu na poplatníka popř. na dítě ve společné domácnosti?
Sleva na poplatníka je tu pro všechny, tedy i pro podnikatele. I slevu na dítě si může podnikatel uplatnit, samozřejmě pod podmínkou, že ji neuplatní jeho partnerka.
Pokud si nebudete jisti, jak to s daní z podnikání je, kde najdete informace?
V paragrafu 7 zákona a dani z příjmu.
Jaký výdajový paušál si může uplatnit advokát?
U této profese je nejnižší 40% paušál.