Stále platí vyšší limit pro dary.

Za rok 2022 můžete uplatnit dary až do 30 % základu daně.