Lekce 2 z 2

Ukázka z praxe

13. 7. 2024

Ze zahraničí nakoupíme dne 27.6.2023 materiál za 2 000 USD a vznikne nám závazek za dodavateli (máme přijatou fakturu), v účetnictví používáme pro přepočet cizí měny denní kurz ČNB, který ke dni uskutečnění účetního případu činí 21,550 Kč/USD.

Výše v cizí měně * denní kurz ČNB = výše v české měně
2 000 USD * 21,550 Kč/USD = 43 100 Kč

V účetnictví budeme mít materiál v hodnotě přepočtu 43 100 Kč, ale zároveň musíme závazek za dodavateli evidovat v české i cizí měně 2 000 USD (pro přepočet při úhradě nebo k rozvahovému dni, pokud by přijatá faktura nebyla uhrazena).

Dne 4.7.2023 přijatou fakturu dodavateli uhradíme z devizového účtu – hradíme tedy 2 000 USD a je to náš výdej peněz. Pro den úhrady je denní kurz ČNB ve výši 21,740 Kč/USD. Proto naše výše úhrady po přepočtu bude vypadat takto:

2 000 USD * 21,740 Kč/USD = 43 480 Kč

V dolarech zaplatíme dodavateli stejně, ale v českých korunách musíme „vydat“ více, než kdybychom zaplatili hned v den nákupu materiálu. Proto nám vznikne kurzová ztráta (finanční náklad). Ta bude ve výši rozdílu přepočtených částek, tedy:

43 480 – 43 100 = 380 Kč (kurzová ztráta)

Pokud dolary přepočítám na české koruny, budu muset za materiál zaplatit o 380 Kč více jen vlivem kurzu.

Zaúčtování

321 – Dodavatelé501 – Spotřeba materiálu221 – Devizový účet563 – Kurzové ztráty
2) 43 480
(2 000 USD)
1) 43 100
(2 000 USD)
1) 43 100 PS) XXX2) 43 480
(2 000 USD)
3) 380 
 3) 380