Konsolidační balíček zdraží otop (tedy pokud projde)

Počítá s přesunem dřevního paliva do 21% DPH.