Zpětvzetí žádosti o posečkání s úhradou daně a rozložením úhrady na spátky